Mời các khách hàng tại Martina sẽ thanh toán và đặt cọc theo thông tin tài khoản dưới đây:

 

Thông tin thanh toán tại Martina